Kontingent Lokal- og LandsforeningÅrskontingent for 2019/20 fastsættes og opkræves af landsforeningen.


Personlig medlemsskab:         295  kr.

Husstandsmedlemsskab:        390  kr.

Pensionistmedlemsskab:        195  kr.

Pensionistparmedlemsskab:   240  kr.

Skolemedlemsskab:         200/495  kr.


Link til landsforeningen: www.foreningen-norden.dk


Som medlem får du bl.a.:

  • Magasinet Norden Nu fire gange årligt.
  • Information om arrangementer på lokalt, lands- og nordisk plan.
  • Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.
  • Chancen for at møde nye mennesker!