Beretning 2019

 

Referat af generalforsamling 12. marts 2019 i Biblioteket Skælskør

 

Deltagere: Der var 22 fremmødte medlemmer.

 

01 Valg af dirigent og referent:

Til dirigent blev Jørn-Ole Didriksen valgt og som referent blev Jacob Egeriis valgt.

 

02 Beretning:

Beretningen blev forelagt af næstformanden Kurt Andreasen, og er vedhæftet.

Beretningen blev godkendt med applaus.

 

03 Regnskab:

Regnskabet og årsopgørelsen blev forelagt af kassereren, og årsopgørelsen er vedhæftet.

Årets resultat er – 3347 kr, hvilket skyldes at ikke alle vore arrangementer har kunnet hvile i sig selv, men det er naturlig med vores aktivitetsniveau.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 

04 Forslag fra lokalbestyrelsen:

I tilfælde af, at der på generalforsamlingen ikke kan vælges det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer, giver generalforsamlingen bestyrelsen fuldmagt til, efterfølgende at supplere bestyrelsen op.

Ved næstfølgende generalforsamling skal et eventuelt supplement forelægges til godkendelse.

Forslaget blev enstemmig vedtaget.

 

05 Forslag fra medlemmer: punktet udgik, da der ikke var forslag fra medlemmer.

 

06 Valg til lokalbestyrelsen.

Genvalgt til bestyrelsen blev Kurt Andreasen og Jacob Egeriis

Nyvalgt blev Bente Kasck og Inge Sørensen

   

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant:

  Revisor: Bent Malinovsky blev genvalgt

  Revisorsuppleant: Der blev ingen revisorsuppleant valgt.

    

  1. Eventuelt:

  Kurt A gennemgik de kommende arrangementer frem til og med 75 års jubilæet i vores lokalafdeling den 3. november.

  Derefter takkede Kurt A for god ro og orden under mødet og overrakte et par flasker rødvin til ElineThorhauge for mange års godt bestyrelsesarbejde, og det samme til Jørn-Ole D for at varetage dirigenthvervet på bedste vis.

   

  Efter mødet blev der serveret sandwichs og øl/vand til de fremmødte medlemmer.

   


   

   Beretning Norden 2018-19. Lokalafdeling Korsør – Skælskør

  1. 20.03.2019 ka

   

  Egne aktiviteter i lokalafdelingen

   

  1. marts 2018 Generalforsamling i Korsør Kulturhus

  12 deltagere – næsten kun med deltagelse af bestyrelsen + ægtefæller!

  Men så havde vi arrangeret Pär Sörman viseaften, ca. 50 deltagere. I godt samarbejde med Korsør Kulturhus

  Ved den efterfølgende konstituering af bestyrelsen: Benny blev næstformand, jeg formand – vi byttede funktioner

   

  1. maj 2018 Busudflugt til Nordens Hus og Christiansborg

  25 deltagere

  Nordens Hus: Vi fik et oplæg om Nordisk Ministerråd

  Christiansborg: Først omvisning i Folketinget, så Gobelinerne  af særdeles kompetente guider

  Under frokosten fik vi besøg af landsformand Mogens Jensen

  Desværre var der tidnød med et lidt stramt program

   

  1. september 2018 Sprogø’s historie igennem 15.000 år v/Kurt Rehder

  50 deltagere på Skælskør bibliotek. Godt med oplæg fra egne rækker

  På en søndag

   

  1. november 2018 Skumringsaftener både Skælskør og Korsør biblioteker

  40 + 25 deltagere, lidt færre end tidligere - specielt i Korsør

  Godt samarbejde med bibliotekerne og lokale bibliotekarer

  Underholdning af NOR  i Korsør, og af Curt Asklund og Ruth Gundersen i Skælskør

  Det er en udfordring, at vi har 2 arrangementer

   

  1. december 2018 Benny Estrin døde

  Benny nåede at overdrage formandsskabet til mig efter generalforsamlingen

  Han er savnet, både som god ven og en arbejdskraft med stor viden og mange forbindelser

   

  1. januar 2019 Tæsk fra en islænding v/Dadi Haldòrsson på Skælskør bibliotek

  30 deltagere, en succes

  Vi fik ’kærlige tæsk’ – og refleksioner over os danske og bl.a. vores sprogbrug

   

  1. februar 2018 Klimaændringer og permafrost v/Bo Elberling i Korsør Kulturhus

  30  deltagere, et interessant foredrag, på et højt niveau

    

  Opsamlende lokalafdelingen:

  Vi har haft 7 aktiviteter for medlemmerne i perioden

  Med ca. 250 deltagende i alt

   

  Programmet en blanding af underholdning/visesang og oplysende foredrag

  Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder+

  MANGE møder i aktivitetsudvalget – planlægning af sæsonprogrammet mm., og fx med biblioteket

   

  Venskabsby gruppen

  Består af 2-4 fra Slagelse og os – oprindeligt 3+3

  Dannet efter kommunesammenlægningen i 2007

   

  Gammel Venskabsby ’Trykplade’ blev fremvist, TAK til Julia Key for den!

   

  Se også keramik på trappen i det gamle rådhus i Korsør

  Begge disse viser venskabsbyer i den tidligere Korsør kommune.

   

  Hässleholm. Paimio, Ås/Follo er de nuværende venskabsbyer.

   

  I 2018 fik vi besked på at vi ikke længere må tildele midler til foreningers besøg –private må  ikke uddele kommunale midler. Nu skal man søge kommunen direkte om tilskud til fx rejse til nordiske lande eller besøg derfra.

  Tidligere fik vi et årligt kommunalt tilskud – men nu bruge de penge vi har først. Vi har ca. 60.000,- kr. pt.

   

  Kommunen overlader ALT til os

   

  Flere af os deltog i i Slagelse lokalafdelings 75-års jubilæum 24 august 2018

   

  I ÅR koncentrerer vi os om 100 års jubilæet:

  Udstillingen ’Imaginært landskab’ på Kongegården i januar – går videre til Hässleholm til marts, og Paimio september. Ca 80 deltog i ferniseringen

   

  Fælles stand på Skælskør Livsstilmessen 3. marts

  Vi gjorde opmærksom på os selv og jubilæet

   

  Steen Ludvigsen og jeg havde et møde med borgmester John Dyrby og centerchef Mette Mandrup den 26.  februar: Vi fik en meget positiv modtagelse, og kommunen imødekommer vore tre ønsker:

  Flagning på Nordens dag den 23. marts, En markering af venskabsby samarbejdet (vi foreslog et vejskilt med bynavne og afstande, kommunen vil hellere have en sten) samt at plante otte træer i en kreds, hvor kronerne efterhånden vil vokse sammen.

   

  Vi har et godt samarbejde med Slagelse.

    

  Kredsen

   

  Består af lokalafdelingerne i:  Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø, Slagelse og os

  Formand er Jørgen Andresen, Odsherred

   

  Der er enighed om ikke at have nogen aktiviteter! Kredsen er vedtægtsbestemt da vi har en repræsentant i Landsstyrelsen

   

  Tidligere var et fælles arrangement

   

   Vi har lokale aktiviteter nok – spørgsmål om kræfter

   

  Dog 3 bestyrelsesmøder og 1. April generalforsamling og Dadi i Sorø

  Der er ikke gjort ret meget ud af at annoncere – Er du interesseret ? – henvend dig

   

  Nyt: Genoplivning af Øresund samarbejde, dvs. Skåne-Sjælland?

   

   

   

  Landsforeningen

   

  1. maj 2018: Repræsentantskabsmøde i Vejle.

  Beretning og genvalg af Mogens Jensen

   

  1. november 2018:: Tillidsmandsdag i Vejle

  60-75 deltagere – dvs. i gennemsnit ikke en fra hver lokalafdeling

   

  Koncentrerede sig om 100 års jubilæet i år – men ikke meget konkret!

  Ikke program, ikke pris, og ikke billetbestilling. Fungerede først i januar!

   

  ERFA udveksling og ’nyt’

   

  AFSLUTNING

   

  TAK til :

  • Jer medlemmer for opbakningen
  • Bestyrelsen for rigtigt godt samarbejde
  • Især efter tabet af Benny har vi tilbage måttet arbejde mere – er gået godt