Arkiv, beretninger mv
Foreningen Norden Korsør-Skælskør

 

Beretning 2019-2020

 

Vores lokalafdeling

Venskabsby samarbejdet

Kredsen

Landsforeningen

 

 

 

Lokalafdelingen Korsør-Skælskør

 

6 Arrangementer

 

 1. marts 2019: Generalforsamling m/efterfølgende underholdning v/Visens Venner

Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer og farvel til 2 gamle: Eline Thorhauge Jensen og Kurt Rehder

+ 1 suppleret umiddelbart efter generalforsamlingen til jfr. Senere

Sagde farvel til Eline og Kurt Rehder

Nyvalg:  Bente Pommer Kasch, Inge Nerup Sørensen, begge fra Skælskør

Ca. 25 deltagere

 

NU Fuldtallig bestyrelse der arbejder!

Konstitueret efterfølgende:

FM KA

NFM Bente

Kasserer: Inge

Sekretær: Jacob

Dorthe: Presse

Jørn-Ole, opsuppleret som vi har mulighed for – jfr. Senere på generalforsamlingen

 

Underholdningen Visen Venner rigtig gode

 

 

 1. maj 2019: Bustur til Danmarks Borgcenter Vordingborg og Hørmuseet i Køng.

Med veteranbus fra Skælskør. Vellykket m. rundvisning de to steder, museer og spisning og kaffe m/kage

Vellykket, god stemning i bussen

19 deltagere, i underkanten, derfor underskud.

 

NY SÆSON (august/september – maj)

 

 1. august 2019: Foredrag om kanonjollerne under Englandskrigene v/ Søren Nørby. På Værftet i Korsør

I samarbejde med Kanonjollelauget, Maritime Kulturdage og Korsør Turistråd.

Professionel foredragsholder fra Forsvarsakademiet.

 • deltagere! Succes.

Vi sørgede for kaffebrygning inkl. -kander og bemanding i baren der solgte ’kanonkugler’

 • Gjorde os bemærket overfor de andre foreninger.

Mulighed for samarbejde fremover

 

 

 1. oktober 2019 (søndag): Foredrag: Cykeltur Ystad-Nordkap. v/Else og Flemming Fejer Nielsen. Skælskør bibliotek.

Billedforedrag / Levende fortælling om den lange tur og oplevelser undervejs

Ca 25 deltagere

 

 

 1. november 2019: 75-års jubilæumsfest i Korsør Kulturhus. Velkomstdrink, mad fra Madam Bagger, taler og underholdning. 57 deltagere deriblandt LFM Marion Pedersen – tale, også af Stig Thorup tidl. FM i Skælskør. Nordiske gæster inviteret - men kun deltagelse fra Hässleholm Marianne Jonasson gav gaver. Hilsener fra Venskabsbyerne Paimio og Follo

Succes!

 

 

 1. november 2019: Skumringsaften i Skælskør bibliotek. I samarbejde med biblioteket

 Oplæsning fra ’Babettes gæstebud’ v/Stig Thorup der også underholdt. NYT: Mad inspireret af bogen, v/Gunnar ’Kok’ Hansen. Vellykket

55 deltagere

 

Nyt at vi kun holder i en af vores 2 byer – kapacitet

I år holdes skumringsaftenen på Korsør bibliotek

 

 

 1. februar 2020: Grønlands musikhistorie v/ Christian Søgård.

Levende personlig fortælling og spillede harmonika – grønlandsk kvinde dansede og sang med

Ca. 30 deltagere

 

 

I alt 6 arrangementer med ca 250 deltagere

 

Bestyrelsen

8 møder+

Godt samarbejde

 

 

 

Venskabsby samarbejdet

Historie: Kommunalreformen overlod kommunen til de to lokalafdelinger at føre arbejdet med venskabsbyer videre, samtidigt med at vi fik nye venskabsbyer

 

NU Hässleholm, Paimio, Follo – tidligere Ås og Slagelse kommune – derfor vi to lokalafdelinger fælles.

 

Træf hvert andet år, i 2019 i Paimio (august-september): God modtagelse fredag aften, lørdag byrundtur på 2 museer: By- og El-, samt kirken, fest om aftenen. Søndag så vi Aaltos sanatorium.

4 deltagere fra Korsør + 6 fra Slagelse, i alt ca. 30. Inkl. 2 fra Follo,  hvor vi mødes i 2021. ”Ny” forening, spændende

 

Venskabsby samarbejdet og foreningens 100 års jubilæum blev markeret ved plantning af 8 træer i Birkemose anlægget den 1. november 2019, indviet af borgmester John Dyrby. God dialog med ham og med forvaltningen, både kulturel og teknisk.

8 træer: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Grønland, Færøerne, Ålandsøerne

God pressedækning af arrangementet.

Igen Stand på Livsstilmessen i Skælskør 01.03.2020 som i 2019, viser flaget sammen med Slagelse lokalafdeling

 

Økonomien desværre anderledes – projekter fremfor fast tildeling.

 

Sidste: I sjællandske 24. februar 2020 kunne man læse at kommunen ser sig om efternye venskabsbyer og at det nuværende samarbejde ikke fungerer! Artiklen er tilsyneladende møntet på Wengzhou Vi skal have opklaret hvad det handler om, der er kontakt til kommunen om dette.

 

 

Kredsen

Lokalafdelingerne i Vestsjælland: Odsherred, Sorø, Ringsted, Slagelse og Korsør-Skælskør.

Enighed om lille aktivitetsniveau – Dog underholdning ved generalforsamlingen i april 2019 i Sorø, ’Tæsk og kærtegn af en islænding’ v/Dadi  Halldòrsson– som vi også selv har haft på Skælskør bibliotek for et års tid siden

 

Vedtægtsbestemt, kan derfor ikke nedlægges. Repræsenterer området i Landsstyret.

 

 

Landsforeningen

Året 2019 præget af 100-års jubilæet holdt den 15. april 2019.

 

Festforestilling i DR Koncerthuset, transmitteret på TV – bar præg af dette, var en skuffelse for nogle. For lidt nordisk sang! Unge synger på engelsk

Problemer med billetter

 

Lokalt: Kommunen fejrer os ved plantning af 8 træer i Birkemoseanlægget

TAK til Slagelse kommune v/borgmester John Dyrby Poulsen. Nævnt under venskabsby samarbejdet

Gratis kontingent for nye medlemmer i jubilæumsårer 2019 – gav os 15 nye medlemmer. Vi er spændt på hvor mange der bliver ved når der skal betales. Vi er nu 118 på 84 adresser.

 

VIS: Jubilæumsbladet Nordiske m/ kronprins Frederik

 

Møder 2 x/år

TM - orienterende

RPM jubilæumsmøde ’politisk’ med fx valg af LFM, diskussion af indsatsområder

 

LFM Mogens Jensen gik af da han blev minister – bl.a. for nordisk samarbejde, NFM Marion Pedersen konstitueret frem til RPM mødet 16. maj 2020. Ønsker ikke at stille op - Ny LFM ikke afgjort, kandidater anmeldes. Norm: En folketingspolitiker fra oppositionen.

 

 

Sammenfattende kan siges at vi både har haft nogle gode arrangementer – i forskelligt regi – og fået god pressedækning. Jørgen Andersen: Norden har flere arrangementer! - Nej, men vi er mere eksponeret og det skal vi fastholde.

 

 


Beretning Norden 2018-19. Lokalafdeling Korsør – Skælskør

 1. 20.03.2019 ka

 

 

Egne aktiviteter i lokalafdelingen

 

 1. marts 2018 Generalforsamling i Korsør Kulturhus

12 deltagere – næsten kun med deltagelse af bestyrelsen + ægtefæller!

Men så havde vi arrangeret Pär Sörman viseaften, ca. 50 deltagere. I godt samarbejde med Korsør Kulturhus

 

Ved den efterfølgende konstituering af bestyrelsen: Benny blev næstformand, jeg formand – vi byttede funktioner

 

 

 1. maj 2018 Busudflugt til Nordens Hus og Christiansborg

25 deltagere

Nordens Hus: Vi fik et oplæg om Nordisk Ministerråd

Christiansborg: Først omvisning i Folketinget, så Gobelinerne  af særdeles kompetente guider

Under frokosten  fik vi besøg af landsformand Mogens Jensen

Desværre var der tidnød,  med et lidt stramt program

 

 1. september 2018 Sprogø’s historie igennem 15.000 år v/Kurt Rehder

50 deltagere på Skælskør bibliotek. Godt med oplæg fra egne rækker

På en søndag

 

 

 1. november 2018 Skumringsaftener både Skælskør og Korsør biblioteker

40 + 25 deltagere, lidt færre end tidligere - specielt i Korsør

Godt samarbejde med bibliotekerne og lokale bibliotekarer

Underholdning af NOR  i Korsør, og af Curt Asklund og Ruth Gundersen i Skælskør

Det er en udfordring, at vi har 2 arrangementer

 

 

 1. december 2018 Benny Estrin døde

Benny nåede at overdrage formandsskabet til mig efter generalforsamlingen

Han er savnet, både som god ven og en arbejdskraft med stor viden og mange forbindelser

 

 

 

 1. januar 2019 Tæsk fra en islænding v/Dadi Haldòrsson på Skælskør bibliotek

30 deltagere, en succes

Vi fik ’kærlige tæsk’ – og refleksioner over os danske og bl.a. vores sprogbrug

 

 

 1. februar 2018 Klimaændringer og permafrost v/Bo Elberling i Korsør Kulturhus

30  deltagere, et interessant foredrag, på et højt niveau

 

 

Opsamlende lokalafdelingen:

Vi har haft 7 aktiviteter for medlemmerne i perioden

Med ca. 250 deltagende i alt

 

Programmet en blanding af underholdning/visesang og oplysende foredrag

Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder

+

MANGE møder i aktivitetsudvalget – planlægning af sæsonprogrammet mm., og fx med biblioteket

 

 

Venskabsby gruppen

 

Består af 2-4 fra Slagelse og os – oprindeligt 3+3

Dannet efter kommunesammenlægningen i 2007

 

Gammel Venskabsby ’Trykplade’ blev fremvist

TAK til Julia Key for den!

 

Se også keramik på trappen i det gamle rådhus i Korsør

Begge disse viser venskabsbyer i den tidligere Korsør kommune.

 

Hässleholm. Paimio, Ås/Follo er de nuværende venskabsbyer.

 

I 2018 fik vi besked på at vi ikke længere må tildele midler til foreningers besøg –private må  ikke uddele kommunale midler. Nu skal man søge kommunen direkte om tilskud til fx rejse til nordiske lande eller besøg derfra.

Tidligere fik vi et årligt kommunalt tilskud – men nu bruge de penge vi har først. Vi har ca. 60.000,- kr. pt.

 

Kommunen overlader ALT til os

 

Flere af os deltog i i Slagelse lokalafdelings 75-års jubilæum 24 august 2018

 

I ÅR koncentrerer vi os om 100 års jubilæet:

Udstillingen ’Imaginært landskab’ på Kongegården i januar – går videre til Hässleholm til marts, og Paimio september. Ca 80 deltog i ferniseringen

 

Fælles stand på Skælskør Livsstilmessen 3. marts

Vi gjorde opmærksom på os selv og jubilæet

 

Steen Ludvigsen og jeg havde et møde med borgmester John Dyrby og centerchef Mette Mandrup den 26.  februar: Vi fik en meget positiv modtagelse, og kommunen imødekommer vore tre ønsker:

Flagning på Nordens dag den 23. marts, En markering af venskabsby samarbejdet (vi foreslog et vejskilt med bynavne og afstande, kommunen vil hellere have en sten) samt at plante otte træer i en kreds, hvor kronerne efterhånden vil vokse sammen.

 

Vi har et godt samarbejde med Slagelse.

 

 

 

Kredsen

 

Består af lokalafdelingerne i:  Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø, Slagelse og os

Formand er Jørgen Andresen, Odsherred

 

Der er enighed om ikke at have nogen aktiviteter! Kredsen er vedtægtsbestemt da vi har en repræsentant i Landsstyrelsen

 

Tidligere var et fælles arrangement

 

 Vi har lokale aktiviteter nok – spørgsmål om kræfter

 

Dog 3 bestyrelsesmøder og 1. April generalforsamling og Dadi i Sorø

Der er ikke gjort ret meget ud af at annoncere – Er du interesseret ? – henvend dig

 

Nyt: Genoplivning af Øresund samarbejde, dvs. Skåne-Sjælland?

 

 

 

Landsforeningen

 

 1. maj 2018: Repræsentantskabsmøde i Vejle.

Beretning og genvalg af Mogens Jensen

 

 1. november 2018:: Tillidsmandsdag i Vejle

60-75 deltagere – dvs. i gennemsnit ikke en fra hver lokalafdeling

 

Koncentrerede sig om 100 års jubilæet i år – men ikke meget konkret!

Ikke program, ikke pris, og ikke billetbestilling. Fungerede først i januar!

 

ERFA udveksling og ’nyt’

 

AFSLUTNING

 

TAK til :

 • Jer medlemmer for opbakningen
 • Bestyrelsen for rigtigt godt samarbejde
 • Især efter tabet af Benny har vi tilbage måttet arbejde mere – er gået godt

 

 

 

 

Beretning Foreningen Norden Korsør 2017/2018

 

Endnu et år er gået og medlemstallet er stigende, trods nogle få udmeldelser er vi oppe på et medlemstal på 109.

Mht. aktiviteter startede vi: Med sidste års generalforsamling i Skælskør, hvor der deltog 25 deltagere. Efter generalforsamlingen, gav Else Nielsen et spændende fredrag om ”hundeslædekørsel” gennem Vildmarken og viste smukke billeder fra turen.

Udflugten den 18.juni til Andelslandsbyen Nyvang, måtte vi pga. manglende tilslutning, desværre aflyse! Det får mig til at stille spørgsmålet: Var turen ikke så spændende, så den var værd at deltage i, eller var det fordi det var ”kør selv tur”. Det får mig til at stille forsamlingen spørgsmålet, om den planlagte tur den 5. maj i år til Christiansborg, vil kunne samle deltagere nok?

Venskabsbytræf i Hässleholm fra den 1 til den 3.september, hvor der var 9 medlemmer fra Korsør/Skælskør der deltog. Vore venner i Hässleholm havde gjort et stort arbejde, for at sammensætte et program der viste deltagerne et billede af Skåne. Der var samlet 57, Foreningen Norden medlemmer fra Finland, Norge, Danmark og Sverige.

Den 5. Oktober  I anledning af Finlands 100 års jubilæum som selvstændig stat, var der Billedforedrag af Henrik Grønholm, der på en levende måde gav et spændende billede af Finlands dramatiske historie.

Der var 30 deltagere!

Den 13. november var der traditionen tro Skumringsaften på begge vores Biblioteker, hvor aftenens emne var ”Øer i Norden” Der blev læst op af den Finske forfatterinde, Ulla-Lena Lundbergs roman ”Is” der handler om livet på Ålandsørne efter den 2den verdenskrig.  Af: Susanne Thea og Anna Kluge

Efter oplæsningen Fortalte Susanne Thea  og undertegnede om Åland og viste billeder fra øerne.

Der var musikalsk underholdning af Gruppen NOR og Anders Beckmann. Der var omkring 30 deltagere i Skælskør og 70 deltagere i Korsør!

 

 

Den 21.januar Billedforedrag af Henning Bender, om den store Svenske indvandring fra 1850 til 1920, hvor der var 100.000 svenskere der søgte lykken i Danmark. Svenskerne blev opfattet som fremmede og blev behandlet dårligt. Dette blev skildret blandt andet af Forfatteren Martin Andersen Nexø i filmen ”Pelle Erobreren”! Dette til trods blev denne indvandring medvirkede til at Danmark så hastigt, blev en af verdens rigeste lande.

Der var mange deltagere.

Den 25.februar Var der filmforevisning af filmen ”Kongens Valg” der handlede om den norske kong Håkon og hans dilemma under den Tyske besættelse af Norge under den 2den verdenskrig. I hovedrollen ses den Danske skuespiller, Jesper Christensen. Der var ca 25 deltagere

Den 15. marts.i aften:  I samarbejde med Korsør kulturhus, optræder Den Svenske skuespiller og Visefortolker, Pär Sörman i  kulturhuset med viser af Dan Andersson og Evert Taube, hvilket bliver en stemningsfuld aften.

Det bliver spændende at se, hvor mange deltagere der indfinder sig:!

Samarbejdet med Slagelse lokalafdeling, sker primært igennem venskabsbysamarbejdet, hvor vi bl.a. på vegne af Slagelse kommune tildeler midler til skoler, idræts/folkedanserforeninger, Kor samt andre foreninger.

Efter sidste Byrådsvalg skal det blive spændende om kommunen fortsat bevilger penge til Venskabsbyarbejdet! Hvilket  vi naturligvis håber på! Ansøgning er fremsendt!

Imidlertid står vi overfor dels lokalforeningernes 75 års jubilæer og ikke mindst Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019 hvor vi arbejder på fællesarrangementer, som endnu er i støbeskeen.

Centralt vil jubilæet blive markeret ved bl.a. Festforestilling i DRs Koncerthus, hvor hendes majestær Dronningen som er vores projektor formentlig deltager.

Udover dette arbejdes der intenst på mange andre arrangementer, som senere vil blive offentliggjort.

 

 

 

Kredsarbejdet, ligger temmeligt stille!

Kredsen er et led i vor organisation, som omfatter alle lokalforeninger i Vestsjælland,  p.t. er der ikke planlagt nogen form for fælles arrangementer, så Kredsgeneralforsamlingen blot fungerer som et fora, hvor der foretages valg til foreningens øverste ledelse.

Tillidsmands og Inspirationsmøder: Der har været afholdt et par møder hvor vi sammen med andre lokalforeninger Sammenholder vore egne og andres initiativer bliver inspireret til aktiviteter i vores egen lokalforening.

På det sidste møde den 25.november omhandlede det primært om vore forberedelser i anledning af aktiviteterne både centralt og lokalt .

Møderne bliver afholdt i Vejle, som ligger centralt for mange deltagere

 

Jeg vil afslutningsvis takke den øvrige bestyrelse, for et godt samarbejde, og kan meddele generalforsamlingen, at jeg efter 10 år på formandsposten, har jeg besluttet at træde tilbage som formand. Dog genopstiller jeg til bestyrelsen, som medlem!

Tak for ordet!                 


Beretning og Referat fra 2015/2016 Foreningen Norden Korsør-Skælskør Lokalafdeling generalforsamling

torsdag den 23.marts 2017 kl. 19.00 på Skælskør bibliotek


Valg af dirigent og referent:

Valgt som dirigent blev Fritz Neumann og som referent Jacob Egeriis. Der var 27 deltagere.                                     


1. Beretning: v/formanden:

Benny Estrin indledte beretningen med at bede forsamlingen mindes Arne Hønberg, foreningens eneste æresmedlem, som har været formand i 33 år. Arne Hønberg døde i det forløbne år.

Derefter fortsatte han beretningen med at fortælle om en god medlemstilgang, som formentlig blandt andet skyldes det store aktivitets niveau, som i vores forening ligger særdeles højt i forhold til andre lokalforeninger. De enkelte aktiviteter blev gennemgået, lige fra forårsturen til Røsnæs over spændende foredrag til skumringsaftenen.

Vores lokalforening har deltaget i kreds- og landsmøder, hvor vi bl. a. har talt for at kredsen kunne afholde arrangementer, som ville synliggøre vores virke. Det er i kredsen besluttet at genoptage samarbejdet i Skåne-Sjællandsgruppen, med Åse Kanding, Slagelse som repræsentant.

Den nye landsformand Mogens Jensen der jo er en erfaren politiker, som bl. a har siddet i Nordisk råd, har udvist oprigtig interesse for lokalforeningernes arbejde.

Sammen med formanden for Slagelse Lokalafdeling aflagde vi et besøg i vores finske venskabsby Paimio, hvor vi bl. a. drøftede muligheden for en fremtidig medlemsrejse.

Senere på året besøgte vi vores venskabsby Ås i Norge. I rejsen deltog formand Steen Ludvigsen, Slagelse og vores næstformand Kurt Andreasen samt Carsten Egø som konsulent, idet Ås kommune ønskede at blive orienteret om de danske kommunesammenlægninger, forud for deres egne eventuelle sammenlægninger. Lokalforeningen i Ås har en yngre og driftig bestyrelse, som har taget Foreningen Nordens norske landsforenings vidtgående tanker omkring bl. a. en Nordisk Union til sig. De deltager formentlig i venskabsbystævnet i Hässleholm i september.

Hässleholm står i år for venskabsbytræffet i dagene den 1–3 september, hvor det ser ud til at både Norge, Finland, Sverige og Danmark deltager. Venskabsbykontoen er som bekendt en konto, som Slagelse Kommune i samarbejde med foreningen Norden har oprettet. Den har ydet tilskud til at Korsør folkedansere/Idrætsforening samt Korsør Modeljernbaneklub kunne afholde fællesarrangementer i Norden.

Sammen med lokalafdelingen i Slagelse har vi primært samarbejde om venskabsbyerne, men også enkelte arrangementer som beskrevet i det udsendte program.

Formanden opfordrede til at besøge vores hjemmeside på www.norden-storebaelt.dk, hvor man kan orientere sig om kommende arrangementer samt læse om vores forening i al almindelighed.  I 2019 har Foreningen Norden 100 års jubilæum, hvor der planlægges forskellige arrangementer såvel centralt som lokalt.

Bestyrelsen er altid åben for forslag til kommende arrangementer.

 

Beretningen blev vedtaget med applaus.


2. Regnskab: v/Kasseren

Kassereren fremlagde regnskabet med et resultat på 10.248 kr og aktiver på 32.076 kr.


Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.


3. Forslag fra lokalbestyrelsen: Ingen forslag


4. Forslag fra medlemmer: Ingen forslag


5. Valg til lokalbestyrelsen.

       Kurt Andreasen, Eline Thorhauge og Jacob Egeriis blev alle genvalgt


6. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Ingen suppleanter blev valgt.


7. Valg af revisor og revisorsuppleant:

Revisor Bent Malinovski var ikke på valg, som revisorsuppleant blev valgt Fritz Neumann


8.Eventuelt:

Kurt A orienterede om turen til Nyvang, som er flyttet til lørdag den 17. juni.

Desuden blev der orienteret om at Nationalmuseet, i forbindelse med at Foreningen Norden har 100 års jubilæum, har en stor udstilling om vikinger, ligesom Statens museum for Kunst har en stor nordisk kunstudstilling. Dorte Hjelmrot anbefalede filmen ”Kongens valg”.


Dirigenten takkede for god ro og orden og der blev budt på kaffe og kage inden Else Fejer Nielsen holdt et spændende billedforedrag om ”Hundespand gennem Vildmarken”

 

Formanden rundede aftenen af med at takke for det store fremmøde.

          Dirigent Fritz Neumann                                                                       Referent Jacob EgeriisBeretning for 2014/15


Indledningsvis vil jeg fortælle jer at:

der er to medlemmer der har forladt os fra vor bestyrelse, nemlig Hans Erik Tidemann der igennem en årrække har lagt et stort arbejde i vor forening, samt vores revisorsupleant, Jørgen  Juul, der ikke er mere.

I den anledning  vil jeg  bede jer om at rejse jer og holde et øjebliks stilhed!

Æret være deres minde!


Og nu til beretningen!

Året i år er at betragte som en rund fødselsdag for vore to byer og vor forening.

Vore to lokalafdelinger blev stiftet i h.h.v. 3.nov. 1944 og den 29.april 1945

Altså er der tale om runde fødselsdage for begge, hvilket vi vil forsøge at markere på forskellig vis, såfremt der kan skaffes økonomi til det.

Og nu til året som er gået!


Lørdag den 23. august deltog vi i en ”Foreningsmesse” på Korsør Flådestation, hvor vi i samarbejde med lokalafdelingen i Slagelse, udstillede fotos samt en billedserie på TV. Omkring vort venskabsby-samarbejde.

Der var rimelig stor interesse omkring dette og vi fik uddelt vort foreningsmateriale Og fik en god snak med de besøgende!


Søndag den 21.september var der Familliedag på Fugledegård.

Vejret om formiddagen var surt og blæsende, hvilket vel nok fik mange til at overveje andre indendørs aktiviteter!

På trods af dette var der en del deltagere om eftermiddagen da vejret ændrede sig til det bedre!

I F.N. kredsbestyrelse agter man alligevel at arrangere et fælles-arrangement i 2015, hvor man vil sørge for en langt bedre offentlig dækning samt et mere strømlinet arrangement!

Tirsdag den 21. oktober: Fjeldvandring på Grønland.

Vi havde besøg af Else og Flemming Fejer Nielsen, som berettede om deres oplevelser og strabadser i.f.m. en vandringstur på 160 km. Over fjeldene i Grønland Det var meget spændende og ca. 35-40 overværede foredraget.

Mandag den 10.november var der traditionen tro, Skumringsaften.

I forbindelse med Nordisk Biblioteks uge var der for 17. gang højtlæsning over et fælles emne nemlig trolde på mere end 2000 steder i hele Norden og Baltikum. På Skælskør var der ca. 30 gæster og i Korsør var der 78 gæster.

Det er jo helt enkelt fantastisk, at man kan samle så mange til at høre en historie, hvilket er blevet nedfældet som en verdensrekord i højtlæsning!


Lørdag den 22.november havde vi planlagt vort julegæstebud!

Vi måtte erkende et alvorligt nederlag, da vi oplevede total mangel på medlemstilslutning til vort arrangement, hvilket vi naturligvis må beklage!

Vi er ikke helt klar over om det var tidspunktets skyld eller om det var prisen på arrangementet, men skuffede blev vi!

Det ville være vældig rart om vi kunne få nogle medlems-tilkendegivelser fra denne generalforsamling.

Søndag den 23.november: Foredrag ved Margot og Palle Maarbjerg om: Island.

Der var særdeles mange gæster, som i ord og billeder fik et  billed af den  fantastiske ø,  Island.

Der var 10-12 gæster fra vor lokalafdeling!

Søndag den 11.januar: Danmarks besættelse i  den nuværende Slg.kommune

Vi var som arrangører vældig spændte på, om der var nogen der trodsede stormene der blæste ind over landet for at deltage i vort arrangement, hvor vor lokale historiker, Carsten Egø Nielsen berettede og fremviste billeder fra vor kommune.


Vi havde opstillet stole og borde til omkring 40 personer og var stærkt i tvivl om, der i det hele taget ville dukke nogle få gæster op!

Imidlertid, blev vor tvivl gjort til skamme!

Det vrimlede ind med folk og vi endte optællingen ved 81, hvilket gav anledning til megen travlhed fra bestyrelsen m/fruer der måtte sørge dels, for flere stole og borde, samt en forøget kaffe brygning.

Jeg vil ved denne lejlighed takke alle for en stor indsats i denne forbindelse.

Efterfølgende må vi betegne vort arrangement som et ”Pletskud” da alle var enige om at det havde været en særdeles spændende eftermiddag


I dag vil vi udover vor generalforsamling høre et foredrag om Færøerne ved Helena Krunufjall, der er barnefødt deroppe, hvilket vi glæder os meget til !


Fremtidige arrangementer:

Som i kan se, har Slagelselokalafdeling Arrangeret en Forårstur til Hundested samt Frederiksborg slot den 9.maj. (Tilmeldingsfrist: 10.april)

Ligeledes vil vi forsøge at gennemføre en medlemsrejse til Kalmar og Øland i løbet af sommeren. Begge arrangementer er blevet udsendt til vore medlemmer i.f.m. indkaldelsen til denne generalforsamling. (Tilmelding 12.maj)


Fra 4- 6.september måned vil der blive afholdt et ”Venskabsbystævne” i Slagelse kommune, hvor alle tre købstæder vil blive involveret.

Vi venter besøg fra Norge Sverige og Finland. Der vil senere blive orienteret om muligheder for deltagelse i arrangementet i vort nye program!

I denne forbindelse, efterlyser vi medlemmer der kan være værter for vore gæster, hvilket kan ske ved at henvendelse til bestyrelsen.


Nordisk sommerlejr i Hillerød for 11-14 årige


Bestyrelsen har på vort sidste møde drøftet fremtiden!

Vi må erkende, at vi ikke er helt unge længere og for at sikre at foreningen skal kunne eksistere  også i fremtiden, har vi et forslag om en udvidelse af bestyrelsen, der vil kunne bibringe fornyelse og nye ideer til gavn for medlemmerne.

Vi har erfaring for at man er tilbageholdende med at stille op til bestyrelsen, når der i forvejen er nogle som genopstiller, hvorfor vi mener at der skal åbnes op for en yderligere tilførsel af bestyrelsesmedlemmer

Vi håber at der er opbakning til dette og at der i den forbindelse melder sig nogle medlemmer der er villige til at bidrage ved aktivt at lade sig opstille til den kommende bestyrelse.

Jeg vil understrege, at vi ikke for nuværende er kørt trætte, men at vi vil være  meget imødekomne overfor nye medlemmer til bestyrelsen der vil kunne være med til at fremtidssikre vor forenings beståen!

Jeg vil benytte lejligheden til at takke vores bestyrelsesmedlemmer for en god arbejdsindsats, og med disse ord, vil jeg afslutte denne beretning.!

Med disse ord vil jeg afslutte min beretning og håber på mange nye ideer fra vore medlemmer


Tak for ordet!.Beretning 2013/2014 Generalforsamlingen i foreningen Norden 23.03.2014


Det har været et godt år med mange spændende aktiviteter, som åbenbart har medvirket til en særdeles pæn medlemsfremgang på 13 nye medlemmer, hvilket betyder at vi nu er 150 medlemmer i lokalforeningen.


Vi startede året med et kredsarrangement, søndag den 22.sept med en familiedag på Fugledegård ved Tissø, hvor vi i samarbejde med andre foreninger havde besøg af mellem 1oo og 200 gæster, som hyggede sig i de smukke omgivelser.


Mandag den 24.oktober havde vi et foredrag på Skælskør bibliotek, hvor Tom Christensen fra Andelslandsbyen Nyvang, fortalte om andelsbevægelsen i Danmark.

Om emnet var uinteressant for vore medlemmer, er uvist, men en kendsgerning er det, at der var forholdsvis få medlemmer tilstede.

Dette til trods, havde vi en rigtig hyggelig og udbytterig aften


Mandag den 11.november havde vi traditionen tro, Skumringsaften på begge vore biblioteker med emnet: Vinter i norden.

Det var hyggeligt og stemningsfuldt med et virkeligt godt program

Og særdeles velbesøgt!


Lørdag den 30.november havde vi som tidligere år vort julearrangement hvor Bente fra Korsør svømmehal havde fremtryllet nordiske juleretter og tidligere rektor og borgmester Jens Jørgensen causerede over julens traditioner.

Det var et vældig fint arrangement, men med kun 20 deltagere, hvilket får bestyrelsen til at overveje at holde en pause med et sådant arrangement i den nye sæson.


Søndag den 15.december deltog vi som gæster i Slagelse lokalafdelings arrangement: Danmark i al sin mangfoldighed.

Beate Fog-Larsen og Karen Margrethe Gammelby fortalte i ord og billeder om vort smukke land og hvor vi fik rørt stemmebåndene med nogle danske sange.

Vi var 16 medlemmer der deltog.


Søndag den 19.januar havde vi i Magasinbygningen i korsør vort arrangement: Fra vintermarked til vintermarked i Samernes land.

Vi fik et levende og smukt foredrag af Mette Rubin der viste billeder fra det smukke Lapland.

Der var en fantastisk tilslutning til arrangementet med mere end 70 deltagere.


I dag den 23.marts som er Nordens dag,har vi haft et foredrag om Norden som kolonimagt.

Som bekendt har der været både sol og skyggesider i Nordens historie, og på skyggesider er vort forhold til slaveriet, hvilket Erik Nielsen har fortalt om i bibliotekets udstillingssal.

Arrangementet er sket i samarbejde med Slagelse bibliotekernes klub.


Lørdag den 24.maj vil vi i samarbejde med Slagelse lokalforening tage på forårsudflugt til Møn, hvor der venter os nogle spændende oplevelser.

Turen er beskrevet i det udsendte program.


I forhold til vort program, vil jeg opfordre vore medlemmer til, at deltage lidt mere aktivt i vore arrangementer, af respekt til vor bestyrelse som lægger et stort arbejde i planlægningen!


Og under punktet. Forslag, vil der være rig lejlighed til, såfremt man syns det udbudte program fra bestyrelsen ikke er interessant nok, at fremkomme med forslag til nye arrangementer!

 

Ålandsrejsen 2013


18 deltagere deltog i medlemsrejsen til Åland fra vor lokalforening, der fik sig en rigtig god oplevelse af dette lille øsamfund der tæller 5.600 øer og holme, som har selvstyre i forhold til Finland.


Vi vil senere få del i de oplevelser som vore medlemmer, Irma og Erik Dohlmann har foreviget i ord og billeder efter vor generalforsamling.


Lokalforeningens hjemmeside:


Vores bestyrelse har igennem længere tid ønsket at få etableret en hjemmeside der i ord og billeder fortæller noget om vor forenings formål og arbejde.

Denne er nu blevet en kendsgerning og jeg vil i denne forbindelse benytte lejligheden, til at takke Jacob Egeriis for det store arbejde han har lagt i dette projekt.

Vi finder, at det vil være et nyttigt instrument, til at gøre reklame for foreningen om vor tilstedeværelse.


For at markere vores lokalforenings beliggenhed, har vi valgt at benytte domænenavnet: norden-storebaelt.dk


Venskabsbysamarbejdet:


Der har i det forløbne år sket dette, at venskabsbygruppen har kontaktet yderligere to byer (hvilke blev ledige, efter Holbæk-foreningens nedlæggelse) nemlig den Norske by Ås, som er beliggende ca. 20 km. udenfor Oslo samt den Finske by Paimio (som hører til den svensksprogede del af Finland) beliggende ganske nær Åbo. (Turku)


Det er nu blevet en kendsgerning, at vi har inviteret repræsentanter til Slagelse kommune fra førnævnte byer, samt fra Hässleholm, for at drøfte indholdet i et fremtidigt samarbejde.Det kan måske lyde lidt for uoverskueligt, men vi forestiller os at etablere en venskabsbykæde, som på skift er vært for et arrangement

Der har til formål at styrke forholdet mellem de nordiske lande.

Mødet finder sted i dagene 9-11 maj, hvor vi udover drøftelserne, vil vise vore byer frem. Det bliver sikkert rigtigt spændende!


Medlemsrejsen 7-12 august til Oslo og Ås.


Vi vover pelsen igen! Og har et rejsetilbud til vore medlemmer!

I samarbejde med Hässleholm og Slagelse lokalafdeling arrangeres en medlemsrejse til Oslo og Ås, hvor vi udover at nyde naturen, vil hygge os lidt med vor nye venskabsbys medlemmerSjællandskredsen:


I det forløbne år har vi fået en ny Kredsformand Jørgen Andresen fra Odsherred han virker umiddelbart aktiv og er lydhør for nye ideer, for at skaffe nye medlemmer.

Dette mundede ud i vort forslag der førte til Familietræffet på Fugledegård, som tiltrak mange mennesker i alle aldersgrupper.


I kredsen har vi planer om at gentage ”Familiedagene” i det nye år og håber på mange spændende aktiviteter.Landsforeningen:


Også i landsforeningen er der kommet ny formand, nemlig tidl. Minister og folketingsmedlem, Karen Ellemann.

Hun tegnet til at blive en ikke så ringe formand, og hvis hun formår at få sat lidt mere fut i Nordisk Råd, tegner det ganske lyst.Foreningen har fået udarbejdet en Hjemmeside www nordeniskolen.org som henvender sig til skolerne og kan benyttes som redskab for eleverne til sprogindlæring, kendskab til de øvrige nordiske lande samt som et kontaktredskab mellem eleverne i norden.

Vi håber naturligvis på, når der er faldet ro over den nye skolereform, at skolerne vil få glæde af den.


Jeg vil slutte beretningen med at takke bestyrelsen for deres store arbejde til glæde og gavn for medlemmerne

Tak!