Beretning 2017-18

 

Beretning Foreningen Norden Korsør 2017/2018

 

Endnu et år er gået og medlemstallet er stigende, trods nogle få udmeldelser er vi oppe på et medlemstal på 109.

Mht. aktiviteter startede vi: Med sidste års generalforsamling i Skælskør, hvor der deltog 25 deltagere. Efter generalforsamlingen, gav Else Nielsen et spændende fredrag om ”hundeslædekørsel” gennem Vildmarken og viste smukke billeder fra turen.

Udflugten den 18.juni til Andelslandsbyen Nyvang, måtte vi pga. manglende tilslutning, desværre aflyse! Det får mig til at stille spørgsmålet: Var turen ikke så spændende, så den var værd at deltage i, eller var det fordi det var ”kør selv tur”. Det får mig til at stille forsamlingen spørgsmålet, om den planlagte tur den 5. maj i år til Christiansborg, vil kunne samle deltagere nok?

Venskabsbytræf i Hässleholm fra den 1 til den 3.september, hvor der var 9 medlemmer fra Korsør/Skælskør der deltog. Vore venner i Hässleholm havde gjort et stort arbejde, for at sammensætte et program der viste deltagerne et billede af Skåne. Der var samlet 57, Foreningen Norden medlemmer fra Finland, Norge, Danmark og Sverige.

Den 5. Oktober  I anledning af Finlands 100 års jubilæum som selvstændig stat, var der Billedforedrag af Henrik Grønholm, der på en levende måde gav et spændende billede af Finlands dramatiske historie.

Der var 30 deltagere!

Den 13. november var der traditionen tro Skumringsaften på begge vores Biblioteker, hvor aftenens emne var ”Øer i Norden” Der blev læst op af den Finske forfatterinde, Ulla-Lena Lundbergs roman ”Is” der handler om livet på Ålandsørne efter den 2den verdenskrig.  Af: Susanne Thea og Anna Kluge

Efter oplæsningen Fortalte Susanne Thea  og undertegnede om Åland og viste billeder fra øerne.

Der var musikalsk underholdning af Gruppen NOR og Anders Beckmann. Der var omkring 30 deltagere i Skælskør og 70 deltagere i Korsør!

 

 

Den 21.januar Billedforedrag af Henning Bender, om den store Svenske indvandring fra 1850 til 1920, hvor der var 100.000 svenskere der søgte lykken i Danmark. Svenskerne blev opfattet som fremmede og blev behandlet dårligt. Dette blev skildret blandt andet af Forfatteren Martin Andersen Nexø i filmen ”Pelle Erobreren”! Dette til trods blev denne indvandring medvirkede til at Danmark så hastigt, blev en af verdens rigeste lande.

Der var mange deltagere.

Den 25.februar Var der filmforevisning af filmen ”Kongens Valg” der handlede om den norske kong Håkon og hans dilemma under den Tyske besættelse af Norge under den 2den verdenskrig. I hovedrollen ses den Danske skuespiller, Jesper Christensen. Der var ca 25 deltagere

Den 15. marts.i aften:  I samarbejde med Korsør kulturhus, optræder Den Svenske skuespiller og Visefortolker, Pär Sörman i  kulturhuset med viser af Dan Andersson og Evert Taube, hvilket bliver en stemningsfuld aften.

Det bliver spændende at se, hvor mange deltagere der indfinder sig:!

Samarbejdet med Slagelse lokalafdeling, sker primært igennem venskabsbysamarbejdet, hvor vi bl.a. på vegne af Slagelse kommune tildeler midler til skoler, idræts/folkedanserforeninger, Kor samt andre foreninger.

Efter sidste Byrådsvalg skal det blive spændende om kommunen fortsat bevilger penge til Venskabsbyarbejdet! Hvilket  vi naturligvis håber på! Ansøgning er fremsendt!

Imidlertid står vi overfor dels lokalforeningernes 75 års jubilæer og ikke mindst Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019 hvor vi arbejder på fællesarrangementer, som endnu er i støbeskeen.

Centralt vil jubilæet blive markeret ved bl.a. Festforestilling i DRs Koncerthus, hvor hendes majestær Dronningen som er vores projektor formentlig deltager.

Udover dette arbejdes der intenst på mange andre arrangementer, som senere vil blive offentliggjort.

 

 

 

Kredsarbejdet, ligger temmeligt stille!

Kredsen er et led i vor organisation, som omfatter alle lokalforeninger i Vestsjælland,  p.t. er der ikke planlagt nogen form for fælles arrangementer, så Kredsgeneralforsamlingen blot fungerer som et fora, hvor der foretages valg til foreningens øverste ledelse.

Tillidsmands og Inspirationsmøder: Der har været afholdt et par møder hvor vi sammen med andre lokalforeninger Sammenholder vore egne og andres initiativer bliver inspireret til aktiviteter i vores egen lokalforening.

På det sidste møde den 25.november omhandlede det primært om vore forberedelser i anledning af aktiviteterne både centralt og lokalt .

Møderne bliver afholdt i Vejle, som ligger centralt for mange deltagere

 

Jeg vil afslutningsvis takke den øvrige bestyrelse, for et godt samarbejde, og kan meddele generalforsamlingen, at jeg efter 10 år på formandsposten, har jeg besluttet at træde tilbage som formand. Dog genopstiller jeg til bestyrelsen, som medlem!

Tak for ordet!