Startside

Foreningen Norden Korsør-Skælskør


Gode links

 foreningen-norden.dk, som leder dig ind på landsforeningens hjemmeside. Her findes bl. a.                       oplysninger om samtlige andre lokalforeningers aktivitetsprogrammer.

 

 norden-slagelse.dk, her finder du Slagelse´s lokalafdelings hjemmeside. Vi har et godt samarbejde med Slagelse, hovedsageligt om venskabsbysamarbejdet.


Kommende begivenheder:


Program 2020-21

 

  Mandag den 9. november 2020 kl. 19.00 på Korsør bibliotek:

  Skumringsaften

  Den traditionelle aften med højtlæsning (uddrag af romanen "Ar" af Auður Ava Ólafsdóttir)

  samt nordiske toner v/Anders Bechmann og Peter Kürstein

  Arrangementet holdes i samarbejde med Korsør bibliotek. Deltagelse er gratis  Nordiske Juletraditioner desværre aflyst pga Corona 

  Søndag den 13. december 2020 kl. 13.00 på Skælskør bibliotek:

  Nordiske juletraditioner

  Efter oplæg om jul i nogle af de nordiske lande er der smagsprøver på nordisk julemad.

  Drikkevarer kan købes.

  Af hensyn til serveringen er tilmelding og betaling på forhånd nødvendig. Indbetal senest søndag den 6. december kr. 100,- pr. deltager til kasserer Inge Nerup Sørensen enten på

  reg. nr. 6150, konto nr. 226735 Sparekassen Sjælland-Fyn eller på

  MobilePay 20 91 02 91 Inge Nerup Sørensen.

  Det er vigtig at oplyse navn(e) ved indbetaling.


  Onsdag den 27. januar 2021 kl 19.00 i Korsør Kulturhus:

  Storebælt og Øresundsforbindelserne v/Henning Christensen,

  Om Danmarkshistoriens hidtil største byggeprojekt, om bygningen af de 2 broer, øst- og vestbroen , boringen af tunnelen under Storebælt samt anlæggelsen af Ny-Sprogø, som udvidede Sprogø til det 4-dobbelte. Ligeledes vil der blive fortalt om Øresundsbroen som forbinder Danmark med Sverige.

  Dette arrangement er i samarbejde med Lokalhistorisk arkiv, Korsør, og Korsør kulturhus.Entré 50 kr.


  Onsdag den 3. marts 2021 kl. 19.00 i Det røde Pakhus, Skælskør:

  Generalforsamling.

  Efter denne er der kl. 20.00 underholdning v/Antonia, som vil synge nogle sange fra sit repertoire, som både indeholder pop og klassisk skønsang.

   

  Torsdag den 27. maj 2021:

  Busudflugt til Hammermøllen og Museet for Søfart, Helsingør.

  Vi får rundvisning begge steder, kaffe og let anretning indgår. Det er den aflyste tur i maj 2020, der holdes i 2021 i stedet for.

  Nærmere om mødetider og pris mm. udsendes senere.

   

   

  Deltagerpris til disse arrangementer er kr. 75,- for medlemmer og kr. 100,- for ikke-medlemmer,

  hvis ikke andet er anført.

  Kaffe og kage er inkluderet i prisen.

   

  Dette program er med forbehold for ændringer p.g.af restriktioner forårsaget af corona etc.

  Hold øje med hjemmesiden om eventuelle ændringer, eller kontakt et bestyrelsesmedlem om nødvendigt.


  Bemærk: den 4.-5. september 2021 er der nordisk venskabstræf i Follo.

  Follo ligger sydøst for Oslo i Norge. Det er Foreningen Norden i vores tidligere venskabsby Ås der har fusioneret med naboforeningerne, derfor det nye navn.

  Foreningen Norden Slagelse arrangerer deres årlige tur derop den 1.- 7. september 2021,  hvor selve træffet vil indgå.

  Se mere på Foreningen Norden Slagelses hjemmeside: www.norden-slagelse.dk